הקישור בכל שאלה נוספת, נא פנו למוקד בטלפון 8261* או באמצעות

מתגייסים למענם - איתור / אירוח בעלי חיים בזמן מלחמה

תנאי שימוש

מתגייסים למענם – איתור/אירוח בעלי חיים בזמן מלחמה

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה בתאריך 19/11/2023

כללי

 1. "מתגייסים למענם" הינו מיזם התנדבותי מטעם ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל (ע"ר מספר 580372498) (להלן: "המיזם", "אנו", "אנחנו") שהוקם בעקבות מלחמת "חרבות הברזל", ואשר פועל בשיתוף רשויות מקומיות, עמותות וגופים נוספים. המיזם מופעל באמצעות מתנדבים ומטרתו הינה לאחד את כל המידע מכל החמ"לים, הקבוצות והאתרים לגבי כלבים וחתולים ("בעלי חיים") שנמצאו במהלך המלחמה במטרה להשיבם לבעליהם או למצוא להם אומנה/אימוץ. המיזם פועל באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: https://help.biopet.co.il/ ("האתר").
 2. מטרת תנאי שימוש אלו היא הסדרת היחסים בין המיזם ובין משתמשיו בקשר עם שירותי האתר. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחול מרגע פרסומו.

 

השירותים

 1. המתנדבים באתר יעשו כמיטב יכולתם לבדוק אמינות הפניות והמודעות באתר ולאתר בעלים של בעלי חיים באמצעות המידע שימסר באתר על ידי המוצאים של בעלי החיים ועל ידי הבעלים המחפשים את בעל החיים שלהם, וכן באמצעות שימוש במידע פומבי כגון הפרטים על הצ'יפ של בעל החיים.
 2. מטבע הדברים לא מובטחת הצלחה מלאה באיתור בעל החיים או בעליו.
 3. התאמת בעל חיים לאומנה תעשה על פי מיטב יכולתם של מתנדבי המיזם לפי המידע הקיים בידיהם. משתמש שקיבל בעל חיים לאומנה, ולאחר מכן קיבל פניה מהמיזם כי הבעלים החוקי אותר, מחוייב להשיב את בעל החיים לידי בעליו החוקי.

 

אחריות

 1. השימוש במיזם באחריות המשתמש בלבד.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן האתר.
 3. מאחר והמידע באתר מוזן על ידי המשתמשים וכן נלקח מגורמים שונים שפרסמו מודעות ביחס לבעלי חיים שנמצאו או מבקשים לאתרם, אין למיזם או למתנדבי האתר אחריות לתוכן המפורסם באתר אשר מתפרסם כפי שהוא.
 4. ידוע למשתמש כי המיזם מופעל בהתנדבות. משכך, המיזם אינו מתחייב שהשירותים באתר יינתנו כסדרם, ללא הפרעות או ללא הפסקות. המיזם רשאי לשנות ו/או להפסיק את פועלו בכל עת.
 5. המיזם ומתנדביו אינם אחראים לנזקים, תקלות ו/או כשלים, בחומרה, בתוכנה ו/או במערכות תקשורת אצל המיזם או אצל מי משרתיו או ספקיו, לרבות לצרכי תחזוקה.
 6. המיזם ומתנדביו אינם אחראים לכל נזק שעלול להגרם לך כתוצאה מהשימוש בו או לטעויות בזיהוי בעלי חיים או בעליהם.

 

השימוש באתר

 1. בעת השימוש באתר, תתבקש למסור לנו – בין היתר וכפי שמתואר בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו [לינק] – את הפרטים הבאים: שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובתך. מסירת פרטים חסרים או חלקיים עלולה למנוע מאיתנו את האפשרות לספק את השירות המוצע באתר במלואו.
 2. לכל משתמש עומדת הזכות לבקש למחוק את פרטיו, בהתאם למדיניות הפרטיות.
 3. אינך רשאי להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי של אדם ו/או ישות אחרים, שאינם זמינים לשימוש כדין או הכפופים לזכויות של אדם ו/או ישות אחרים. כמו כן, קיים איסור על שימוש בשמות פוגעניים או מגונים.
 4. על-ידי מילוי המידע האישי שלך באתר הינך מעניק לנו את הזכות והרישיון להשתמש במידע רק לצורך המטרה שלשמה הוא נאסף.
 5. המיזם רשאי שלא לאפשר לך שימוש באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המיזם למחוק את המודעה שלך מהאתר ולמנוע ממך פרסום מודעות חדשות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם התברר למיטב ידיעת המיזם כי מסרת פרטים שגויים.
  • כאשר בעל החיים נמסר לבעליו או לאומנה.
  • אם הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו.
  • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במיזם, במתנדביו או בצדדים שלישיים כלשהם.

 

סמכות שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלו יחולו רק דיני מדינת ישראל.

 

שונות

 1. התנאים מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים באופן זהה.
 2. המיזם אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.
 3. המיזם רשאי בכל עת להעביר את פעילותו לניהול על ידי גוף או יישות אחרת, ובמקרה כזה יעודכנו תנאים אלה בהתאם עם פרטי הקשר של הגוף הנעבר.
 4. במקרה של אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר, תנאי שימוש אלו יגברו.

 

יצירת קשר

 1. בכל עניין הקשור לתנאי השימוש ולמיזם ניתן לפנות אלינו: [email protected]

צרו קשר לגבי מודעה זו

פרסום מודעה חדשה - מחפש בע"ח

פרטי בעל החיים
פרטי יצירת קשר

פרסום מודעה חדשה - מצאתי בע"ח

פרסום מודעה חדשה - מעוניין לארח בע"ח

פרסום מודעה חדשה - מעוניין לאמץ בע"ח

אני מחפש/ת אומנה