חום גדול, הגיע עם קולר שחור ורצועה ירוקה, לא מסורס.

Elad, דצמבר 26

חום גדול, הגיע עם קולר שחור ורצועה ירוקה, לא מסורס.